catnewsController.php

Chia sẻ kinh nghiệm tìm gia sư tại nhà

y-nghia-cum-tu-tieng-thu-trong-tieng-viet

“Chí tiến thủ” chính là ý chí, nghị lực cố gắng, phấn đấu vươn lên, không bằng lòng với số phận, hoàn cảnh, thực tại của con người. Người có chí tiến thủ là người luôn biết cố gắng, vượt lên hoàn cảnh....